NAUJIENOS

05/19/09

Ekonominis energetikos pelnas


05/18/09

Svetainės atnaujinimas.


KONTAKTAI

UAB "Remesta"
Savanorių pr. 65A, Vilnius LT-03149
Įmonės kodas: 124829882
Telefono numeris: +370 699 48 530
Faksas: +370 2 375628
Elektroninis paštas: info@remesta.lt

Naudinga informacija >> Terminai

Absorbcinis šaldymas
Anaerobinis pūdymas
Aplinkosauginis auditas
Atliekų naudojimas energijai gaminti
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Bendro įgyvendinimo (Joint Implementation) projektai
Bendros įmonės su šilumos tinklais kūrimas
Biodegalai
Biologinai biomasės perdirbimo metodai
Decentralizuotas elektros energijos tiekimas
Dienolaipsniai
Dujų turbinos
Durpių kuras
Ekonominės-socialinės kainos
Elektros generatoriai
Energetikos įstatymas
Energetikos strategija
Energetiniai augalai
Energijos vartojimo auditas
Energijos vartojimo efektyvumas
ES struktūriniai fondai
ESCo
Fizikiniai-cheminiai biomasės perdirbimo metodai
Galios valdymas
Garo sistemos
Garo turbinos
Gręžinio regeneravimas
Gręžinių senėjimas
Ilgo laikotarpio visuomeniniai kaštai
Individualus šildymas dujomis
Infraraudonasis šildymas
Karštas vanduo
Kavitacija
Kioto protokolai
Kogeneracija
Kombinuoto ciklo kogeneracinė jėgainė
Kompostas
Kuro elementai
Liberali elektros rinka
Lokalių taršos fonų normos
Mazutas
Medienos briketai ir granulės
Medžio atliekos
Nepriklausomos konsultacinės kompanijos
Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
Pastato vidaus sistemos
Pastatų šilumos nuostoliai
Prekyba apyvartiniais taršos leidimais
Projektų ekonominis vertinimas
Saulės energija
iaudai
iltnamio dujos
ilumos apskaita
ilumos siurbliai
ilumos tinklų įmonių nuoma
ilumos ūkio įstatymas
ilumos vartojimo reguliavimas
Siurbliai
Specialusis planas
varios plėtros mechanizmas (Clean Development Mechanism)
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (TIPK)
Techninis – energetinis pasas
Termografija
Ultragarsas
Vėjo energija
Vidaus degimo (stūmokliniai) varikliai
Žalieji sertifikatai