NAUJIENOS

05/19/09

Ekonominis energetikos pelnas


05/18/09

Svetainės atnaujinimas.


KONTAKTAI

UAB "Remesta"
Savanorių pr. 65A, Vilnius LT-03149
Įmonės kodas: 124829882
Telefono numeris: +370 699 48 530
Faksas: +370 2 375628
Elektroninis paštas: info@remesta.lt

Apie mus >> Apie UAB "Remesta"

UAB “REMESTA” yra patikima pramonės ir energetikos projektus įgyvendinančių įmonių grupei priklausanti bendrovė Lietuvoje, tai demonstruojanti teikiamomis garantijomis kiekvienam klijentui. Tai išskirtinė įmonė, galinti pasigirti ir tuo, kad yra prieinama kol kas visiems klijentams ir neskirstanti Jų pagal dydį. Gausią šalyje atestuotų specialistų - techninių konsultantų - inžinierių komandą ir techniškai išsilavinusių statybos partnerių tinklą subūrusi nedidelė kompanija savo veiklą vykdo modernios energetikos, šiluminės technikos, elektroninikos, metalo ir kitų konstrukcinių elementų tiekimo, sistemų surinkimo, montavimo ir įvairių kompleksinių sprendimų pritaikymo individualiems klijentų poreikiams srityse.

UAB „REMESTA“ IŠSKIRTINĖS SAVYBĖS:

PROFESIONALUMAS

Susiformavusi ir išaugusi kaip bendrovė iš grupės aukštos klasės techninių konsultantų – ekspertų, teikusių išskirtines savo žinias pramonininkams energetikams naujų produktų kūrime eksportui, ši įmonė jaučiasi žinove savo srities technologijose ir gali drąsiai lyginti savo sukurtas siūlomas ilgalaikio ekonomiško veikimo ekologiškas šildymo sistemas su užsienio sprendimais - jau taip paplitusiais Skandinavijos ir Vakarų Europos šalyse tarp vidutiniosios klasės pilečių dėka savo prieinamumo, saugumo, lengvos priežiūros ir atsiperkmumo.

PRAKTINĖ PATIRTIS

Įmonė nestokoja kompetencijos parinkti ir atskirus visuose projektuose naudojamus nepriklausomų gamintojų tiekiamus komponetus, smarkiai įtakojančius galutinį šildymo sistemos veikimo efektyvumą ir patikimumą gerai žinomomis sudėtingomis vietinėmis klimatinėmis Lietuvos sąlygomis, esant pasenusioms vandentiekio linijoms ir ribotiems energetinio taupymo entuziastų investiciniams rezervams.

UNIKALIOS ŽINIOS

Per savo techninės patirties ir sėkmingos inžinerinės konstrukcinės veiklos įvairiuose objektuose laikotarpį šiuo metu itin sparčiai besivystančioje energetikos pramonėje ir net Lietuvoje neatsiliekančiame jos privačiame sektoriuje „REMESTA“ jau spėjo gerokai atsiskleisti ir išsiskyrė kitų panašių šios srities įmonių tarpe.

Unikaliems statybiniams objektams užbaigti ir jų energetikos optimizavimui skirtiems inžineriniams sprendimams atrasti „REMESTA“ skyrė pagrindinį savo veiklos laikotarpį. Pačių naujausių elektros įrenginių ekonomišku pritaikymu vietos sąlygoms, pramoninių ir individualių inžinerinių projektų kūrimu šioje naujoje Lietuvai srityje ir sėkmingo jų pritaikymo ir realizavimo atvejų dėka “REMESTA” tapo tokia neeiline jauna savo srities įmone Lietuvoje.

ENERGETINIŲ SISTEMŲ EKONOMINIO VERTINIMO VIETOS SĄLYGOMIS PASLAUGOS

Šiuo metu, atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvaus ir ekonomiško panaudojimo srityje galutiniam klijentui „REMESTA“ gali pasiūlyti visą išbaigtą paslaugų komplektą - energetikos įrenginių, šilumos sistemų konstravimo, gamybos, diegimo, priežiūros ir išskirtinių statybų objektų valdymo bei priežiūros darbus iki pat jų sėkmingos pabaigos, su sekančiomis garantijomis, drauge su pirminiais ekonominiais paskaičiavimais, skirtais klijento energetinio poreikio įvertinimui ir finansiniam užsakymo pagrįstumui nustatyti. Kai kuri „REMESTA“ atlikta tiriamoji veikla apimtimi ir sudėtingumu beveik prilygsta moksliniams darbams, nes yra atliekama tą pačią kvalifikaciją turinčių specialistų, kurie nevengia unikalių ir tuo pačiu kūrybinių užduočių, žadančių profesinius iššūkius ir subrendusius klausimus tikriems specialistams.

RŪPESTINGUMAS KIEKVIENAM LIJENTUI

„REMESTA“ yra įdomi tuo, kad visas savo paslaugas kol kas siūlo praktiškai bet kuriam klijentui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, nedarydama atrankos. Kol tokie darbai šalies ūkyje yra vienetiniai, ji yra pasirengusi net mažiems klijentams parinkti sertifikuotus pagalbinių darbų rangovus, ir aukščiausiame lygyje atlikti visus reikalingus pirminius ir paralelinius lydinčius inžinerinius tyrimus, projektavimo ir matavimo darbus, kad vėliau galutinai, nuolat techniškai prižiūrint, įgyvendinti Užsakovo pasirinktą arba „REMESTOS“ jam rekomenduotą ir išsamiai parengtą individualų nepriklausomos šildymo sistemos projektą.

GARANTIJOS IR GAMTINIS NAUDINGUMAS

Kadangi kiekvienas „REMESTOS“ projektas yra paremtas savo pačių atliktais techniniais – inžineriniais patikrinimais ir ekonominiais naudingumo paskaičiavimais, todėl neišvengiamai yra lydimas papildomų garantijų klijentui. Įmonė savo kompetencijos dėka diegia tik ekonomiškai pagrįstą, efektyviausią bei optimaliausią pagal jo išgales - esamam klijentui ir jo vietiniam naudojimui - skirtą sprendimą. Tai ne vien sėkmingo marketingo dalis – tai galima vadinti kompanijos vidiniu principu, nes daugelis darbuotojų joje dirba iš pašaukimo ir vedamas pirmiausia dalykinių žinių ir supratimo siekio, bei padidintos techninės atsakomybės už naują produktą, kuriuo nori ateity didžiuotis, kaip savo intelekto kūriniu.

Siūlydama pažangiausią šiuo metu energetikos srityje esančią ir galutinai išbandytą perspektyvią techninę naujovę ir savo vietinį inžinerinį sprendimą Mūsų įmonė siūlo Jums sprendimus tik atsižvelgdama į ekologinius vietos reikalavimus ir gamtinę objekto situaciją. Šiuos padidintus reikalavimus savam verslui įmonė taiko, įvertindama į vis didėjančias šios srities perspektyvas visame pasaulyje, kylančius reikalavimus ir normatyvus, ir neišvengiamą perspektyvinę naujų technologijų energetikos srity taikymo plėtrą.

VEIKLOS PRINCIPAI

Tik nuolatinė atsakomybė už galutinę savo darbo sėkmę prieš esamą klijentą ir rezultatas, parodytas „čia ir dabar“ ir aukščiausias mokslinės kompetencijos lygis, pasiektas nuolatinių srities techninių studijų dėka, išreikštas preliminariuose projekto svarstymuose, bei viešose diskusijose, leidžia įmonei siekti ir tikėtis didžiausio profesionalumo savo srity Lietuvoje ir susilaukti pripažinimo, kasdienio darbo įvertinimo ir sėkmės versle net šiuo laikinuoju sunkmečiu.