NAUJIENOS

05/19/09

Ekonominis energetikos pelnas


05/18/09

Svetainės atnaujinimas.


KONTAKTAI

UAB "Remesta"
Savanorių pr. 65A, Vilnius LT-03149
Įmonės kodas: 124829882
Telefono numeris: +370 699 48 530
Faksas: +370 2 375628
Elektroninis paštas: info@remesta.lt

Karjera >> Apie įmonę

Per savo techninės patirties ir sėkmingos inžinerinės konstrukcinės veiklos įvairiuose objektuose laikotarpį šiuo metu itin sparčiai besivystančioje statybos ir energetikos pramonėje „REMESTA“ jau išsiskyrė kitų panašių šios srities statybos įmonių tarpe.

Unikaliems statybiniams objektams užbaigti ir jų energetikos optimizavimui skirtiems inžineriniams sprendimams atrasti „REMESTA“ skyrė pagrindinį savo veiklos laikotarpį. Pramoninių ir individualių inžinerinių projektų kūrimu šioje naujoje Lietuvai srityje ir sėkmingo jų pritaikymo ir realizavimo užsieny atvejų dėka “REMESTA” tapo neeiline savo srities įmone Lietuvoje.

„REMESTA“ siūlo visą išbaigtą paslaugų komplektą - energetikos įrenginių, šilumos sistemų konstravimo, gamybos, diegimo, priežiūros ir išskirtinių statybų objektų valdymo bei priežiūros darbus iki pat jų sėkmingos pabaigos, su sekančiomis ilgalaikėmis garantijomis, drauge su pirminiais ekonominiais paskaičiavimais, skirtais klijento energetinio poreikio įvertinimui ir finansiniam – ekonominiam užsakymo pagrįstumui nustatyti.

„REMESTA“ visas savo paslaugas siūlo net mažiems klientams, o dideliems parenka sertifikuotus pagalbinių darbų rangovus ir aukščiausiame lygyje atlieka visus reikalingus pirminius ir paralelinius lydinčius inžinerinius tyrimus, projektavimo ir matavimo darbus, nuolat techniškai prižiūrėdama, įgyvendina Užsakovo pasirinktą arba „REMESTOS“ jam rekomenduotą ir parengtą individualų nepriklausomos šildymo sistemos diegimo projektą.

„REMESTA“ siūlo pažangiausias šiuo metu energetikos srityje esančias ir perspektyvias technines naujoves. Savo vietinius inžinerinius sprendimus „REMESTA“ siūlo atsižvelgdama į ekologinius vietos reikalavimus ir gamtinę objekto situaciją. Šiuos padidintus reikalavimus savam verslui įmonė taiko, įvertindama į vis didėjančias AVEI - atsinaujinančių vietinių energijos išteklių - panaudojimo perspektyvas visame pasaulyje, kylančius reikalavimus darbams ir normatyvus statybos ir energetikos srity, ir neišvengiamą perspektyvinę naujų technologijų šioje srity taikymo plėtrą ir stengiasi neatsilikti.